• Mi az a Lélek-boxutca konzultációs ügyelett?
  • Rendszeres helyszíni beszélgetések, edukáció
  • Kulcsember interjúk
  • Önként jelentkezők ellátása
  • Várható hasznok, eredmények

Mi az a Lélek-boxutca konzultációs ügyelet?

A Lélek-boxutca fantázianevet mi találtuk ki, célunk tükrözni, hogy a pszichológus a „pálya” szélére kitelepülve, gyors módszerekkel segít. Ügyeletünk célja a munkaképes lelkiállapotba kerülés segítése, és a kiégés megelőzése.
Az ügyelettel a cég, az összes dolgozójának nyújthat egyéni konzultációs lehetőséget, és felfogható a foglalkozás-egészségügyi ellátás kibővítéseként is. Az ügyeletszerű rendszeres jelenlétet csak az elkötelezett partnereink számára biztosítjuk, hiszen ilyenkor mi is rendelkezésre állást vállalunk minden munkavállalójuk számára. Általában kéthetente vagy havonta tartunk fent a naptárainkban egy megbeszélt időtartamot (4-10 órát alkalmanként) a cég számára. Minden cégnél 5 szakember elérhető a dolgozóknak, így a szimpátia szerint választhat konzulenst. Ezek közül van olyan szakember is, aki személyesen nincs a cégnél. Így azok is találnak segítőt, akik nem szeretnének olyan szakembert, aki a munkahelyükön is megfordul.
A konzultációs ügyelet lényege, hogy adott napokon elérhetőek a szakembereink a cég helyszínén egyéni konzultációra. Ugyanakkor a szolgáltatásunkat úgy alakítottuk ki, hogy a szakembereink teszik meg az első lépést a dolgozók felé: munkavédelmi öltözetben a munka helyszínén keresik fel a dolgozókat, munka közben, és annak helyszínén látogatják meg a munkatársakat, klienseket. Ezzel alakítják ki a kapcsolatot és a bizalmat a lehetséges segítségkérők felé is.

Rendszeres helyszíni beszélgetések, edukáció


A rendszeres helyszíni jelenlét során az általunk kezdeményezett beszélgetésekkel a célunk elsősorban a bemutatkozás, a tájékoztatás, és a bizalom építése. Miután megismerték a szakembereinket, motivációs beszélgetéseket kezdeményeznek a szakembereink a dolgozókkal, figyelve arra, hogy ez ne zavarja a munkavégzést. A dolgozókat tájékoztatjuk arról, hogy elküldheti a szakembereinket akkor, ha nem alkalmas időpontban szólítja meg őt pár perces beszélgetésre. A beszélgetések empatikus, laza légkörben zajlanak, időtartamuk igény szerint 10-30 perc.
Módszerünk abban is speciális, hogy kérdésekkel igyekszünk ráébreszteni kliensünket arra, hogy mi mindent tud megtenni saját érdekében. Mindez egyrészt feszültség-levezetésként szolgál számára, hiszen már önmagában is jelentősen enyhíti stresszérzetét, hogy elpanaszolhatja sérelmeit. Másrészt motiválóan hatnak rá a beszélgetések, hiszen felismeri, hogy van “kiút” a helyzetéből: igyekszünk rávenni, hogy valóban tegye meg a felismert lépéseket, legyen partner problémái megoldásában. A bizalomkiépítés és feszültséglevezetés után a megoldás felé tereljük beszélgetőpartnerünket.
Tapasztalatunk szerint a beszélgetéseket eleinte kissé idegenkedve fogadják a munkatársak, de néhány alkalom után szívesen fogadnak, sőt, többen ezek után jeletkeznek egyéni konzultációra. Ennek a megközelítésnek elsődleges célja a bizalom kiépítése, amely akár több hónapot is igénybe vehet. Ezért ez a szolgáltatás 1-3 éves elköteleződést kíván a megrendelőtől és tőlünk is, egyfajta cég gondozási modellt képviselve. Mégis időt kell szánnunk rá, hiszen erre alapozva léphetünk tovább a problémák feltárása és megoldása terén. Tapasztalatunk, hogy ez a lépés megkönnyíti az egyéni konzultációkra való jelentkezést, ahol a mélyebb összefüggésekről, nyugodt körülmények között is beszélhetünk. Eddigi programjainkban hetente 2-4 órát/szakember töltünk egy cégnél helyszíni beszélgetésekkel.
Az egyéni konzultáció esetében a dolgozó már előre tud arról, hogy beszélgetni fog valamelyik munkatársunkkal, hiszen ő jelentkezik be a szakemberhez. Minden cégnél 5 szakember elérhető a dolgozóknak, így a szimpátia szerint választhat konzulenst.
Tapasztalataink szerint azok a dolgozók, akik részt vesznek az egyéni konzultációkon, a társaikat is bíztatják, hogy vegyék igénybe ezt a lehetőséget.

Tájékoztató csoportok

Azoknak a cégeknek, akik elköteleződnek a konzultációs ügyelet mellett, olyan csoportos programokat is biztosítunk, amelyek rövidebbek a tréningeknél, és teljes mértékben igazodnak a munkavégzés helyszínéhez. Szükség szerint műszakváltáskor egy műhelyben, vagy az udvaron is megtartjuk a programunkkal kapcsolatos 15-25 perces tájékoztatóinkat, megkönnyítve az információ terjedését.
A tájékoztatókat a program elején javasoljuk, de amennyiben a stressztényezők felmérését, a pszichoszociális kockázatértékelést is mi csináljuk, akkor az eredményekről való tájékoztatást is mi vállajuk az adott csoport vezetőjével együtt, támogatva a közvetlen vezetők munkáját.


Interaktív pszicho-percek

A rendszeres jelenlét során és az egyéni konzultációra való jelentkezést, és a fő üzeneteink eljuttatását csoportos pszicho-perces edukálással is biztosítjuk. Ezt a szolgáltatásformát is csak a konzultációs ügyelettel elköteleződött partnereinknek biztosítjuk. A 20-25 perces programjaink alkalmával könnyed ismeretterjesztést nyújtunk a 10 alap témából kiválasztott ismeretből, amelyet a vezetőkkel való egyeztetés során döntünk el. Programunkkal célunk tudatosítani mindazon lehetőségeket, amelyeket a dolgozó tehet Önmagáért, a munkaképes állapotáért, ezáltal a kiégés megelőzéséért.
Ezt a szolgáltatást általában gyárakban műszakváltáskor, irodai dolgozóknál pedig ebédidőben valósítjuk meg, összesen maximum fél órát felhasználva a munkaidőből.
A szakember ilyenkor a témában felmerülő kérdésre is válaszol, de lehetőség van akár ezután egymással is megbeszélni a tapasztalatokat.

Kulcsember interjúk

A vezetőkkel való egyeztetetés során születik meg a kulcsemberlista, mely azokat a dolgozókat tartalmazza, akiket a cég kiemelten fontosnak tart, kíváncsi a véleményükre a stresszkezelő program kapcsán, és szeretné bevonni őket is a Lélek-boxutca témáiba.
Ezeket a munkavállalókat mi felkeressük, tájékoztatjuk a programunkról, és kikérjük a véleményüket az általunk tervezett pszichoedukatív témákkal kapcsolatban. Tájékoztatjuk őket arról is, hogy hogyan tudnak hozzánk kollégákat küldeni, és igény szerint nekik is egyéni konzultációt, vagy life coachingot biztosítunk.

Önként jelentkezők ellátása

Egyéni konzultációkra a konzultációs ügyelet esetében többféle úton kerülhetnek a munkavállalók, de a konzultáción minden esetben önkéntesen vesznek részt:
- vannak olyan dolgozók, vezetők, akik önként jelentkeznek nálunk,
- valamint van, hogy a cég aggódik valakiért a dolgozói közül, és gondoskodna általunk róla. 
A vezetőket, és a program témáiba bevont kulcsembereket tájékoztatjuk a hozzánk küldés lehetőségeiről, segítjük azok hogyanjaiban is.
Az egyéni konzultációkról bővebben az egyéni konzultációk menüpontban olvashat.

Várható haszon, eredmények

Több száz konzultációt, több mint száz ügyeleti napot tartottunk már munkahelyeken. Egyik fontos referenciánk a 2014-es Egészséges munkahelyek - kezeljük a stresszt kampány, melyet a Lélek-boxutca programunkkal nyert meg a Chinoin Zrt. A törődés anyagilag is kifizetődik. A kutatások szerint a munkahelyi egészségfejlesztésbe fektetett összeg négyszeres hasznot hoz a cégnek. Ha ilyen jellegű kimutatásra nincs is módunk, de a munkánk eredményeinek mérése nagyon fontos lépés számunkra is. Mivel a rendszeres hosszútávú jelenlétben hiszünk, amit rugalmasan töltünk fel igény szerint programokkal, különösen fontos a tervezés és a lépések követése. Csapatunk ezért projektmenedzseri eszközöket használ a pszichológiai programok tervezésére és adminisztrálására, mellyel nagyobb követhetőséget biztosít megrendelőinek. Visszajelzést adunk arról a programgazdának, hogy hány főt értünk el a különböző programfajták alkalmával, illetve milyen témákban látunk javulást.

A lelki munkát számokban, és konkrét visszajelzésekben is igyekszünk rögzíteni. A program kialakítása során a megrendelővel közösen választjuk ki azokat az indikátorokat, amelyek alapján követjük, mérjük a munkánk hatékonyságát. Ezek lehetnek közvetlen indikátorok, mint például:

• Részvételi adatok (elérési szám, egyéni konzultációk száma, önként jelentkezők száma, csoportok száma és számossága, foglalkozások száma)
• Elégedettségi felmérés
• Egyéni és csoportos visszajelzések
• A program elején és végén, egyénileg vagy csoportosan kitöltött kérdőív


Áttételesen azonban több szervezeti mérőszámra is hatunk, de ezek hatása nehezen mérhető, mi közvetett indikátoroknak nevezzük (ezek esetében egyéb szervezeti tényezők, és külső körülmények is szerepet játszanak):
• Kérdőíves visszamérés a stresszfelmérés után (3 évente kötelező pszichoszociális kockázatok egyes tételei - együttműködés, légkör, kollegiális kapcsolatok)
• Táppénzes napok száma
• Kieső idő mértéke
• Fluktuáció
• Átfutási idő.


6 éves tapasztalatunk alapján azt látjuk, hogy rendszeres programjaink a gördülékenyebb munkafolyamatokban is segítenek. Mivel a kapcsolatokra hatunk, így a belső fogaskerekek könnyebben forognak.
A programunk eredményét számunkra az alábbi tapasztalható változások is közvetítik:
• a kollégák egyre nyitottabbak a velünk való beszélgetésekre, kialakul a bizalom
• egyre több az önként jelentkező, élnek a fejlesztés lehetőségével
• egymást bíztatják a részvételre, észreveszik, ha másnak szüksége van segítségre, vagy változtatásra
• idézik a program során tanultakat a folyosón, a munkamegbeszélések során
• a nálunk megfordultak sikeresen változtatnak, elmesélik a hatást
• a vezetők és a beosztottak is visszajelzik, hogy kevesebb feszültség nehezíti a munkát
• jobb a munkahelyi légkör, nagyobb az empátia egymás iránt, toleránsan kommunikálnak egymással
• a vezetőknek eszükbe jut, hogy elküldjék egy kollégájukat hozzánk, mert aggódnak az állapotukért
• csoportok kérik a lelki hátterű segítséget az együttműködésben
• szervezeti szintű egészségközpontú programok, protokollok kerülnek bevezetésre

 

Összeg: