Felmérés menete

felmeres 2

Amikor egy cég vezetésében felmerül a szervezeten belüli stresszfaktorok felmérésének igénye, már meg is tették az első lépést azon az úton, melynek eredménye a szervezet hatékonyságának növekedése.

A legtöbb munkahelyen éri valamilyen mértékű stressz a beosztottakat és a vezetőket egyaránt, ami - ha mértéke kezelhető - nem jelent problémát. Egy adott szint felett azonban a stressz csökkenti az egyének és összességében a vállalat teljesítményét. Fontos, hogy a vezetők tudatában legyenek annak, hogy a szervezet milyen jellegű stressz hatást gyakorol munkavállalóira, mi váltja ki a feszültséget, az a stresszfaktor, valamint milyen mértékű és mennyire zavarja a dolgozóit. Ezekből kapja meg a vezetőség a szervezeti tükröt és a dolgozói illetve a szakmai javaslatokat ahhoz, hogy tudja hogyan kezelje az igazán romboló stresszfaktorokat. Felméréseinkkel választ kap minderre. A téma jelentőségét az is hangsúlyozza, hogy a munkahelyi stresszfelmérét törvény is előírja 3 évenként a munkaadónak, pszicho-szociális kockázat felmérésként, melyet főleg a munkavédelmi szakemberek témakörébe sorolnak.

Az előkészítés során egyeztető megbeszéléseket tartunk a cég vezetőivel, amelyeken részletesen bemutatjuk a folyamatot és közösen alakítjuk ki annak lépéseit, kommunikációját. 6 éves tapasztalattal rendelkezünk, minden lépéshez rendelkezésre állnak már a kommunikációs anyagaink, amelyeket minden esetben a cégre szabunk. Így biztosítjuk, hogy a felmérés a lehető leghatékony módon alakuljon: minél kevesebb időt vegyen igénybe, és ne legyen félreértés a dolgozók részéről.


rugalmas megoldasok 6

Kérdőívünkről

A saját fejlesztésű kérdőívünk minden törvény által előírt tételt mér, valamint olyan kialakítású, amivel a gyakorlatban a legtöbb hasznosítható információt tudjuk megadni a megrendelőinknek.

Kockázatfelmérésnél fontos a negatív hangulat kezelése, hiszen, ha kockázatot mérünk, kockázatot is találunk. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy nagy gond van, fontos a feltörő feszültségek időbeli kezelése.

A munkatársak megfelelő tájékoztatása kiemelten fontos a felmérés sikere szempontjából. Kidolgozott belső kommunikációs anyagokkal és helyszíni előadásokkal segítjük a félreértések, ellenérzések megelőzését vagy eloszlatását.

A felsővezetők a folyamat kulcsszereplői. Érdemes külön is tájékoztatni őket és kérni segítségüket. A számukra szervezett tájékoztató előadásunkat követően kitöltetik a kérdőívet, így elsőként nekik lesz tapasztalatuk, jelezhetik időben az esetleges módosítási kérésüket.

Az általunk összeállított kérdőívet az adott vállalatra vonatkozó specifikus tételekkel is kiegészíthetjük, így testreszabott témákra is rákérdezünk. A vezetők döntik el, hogy milyen csoportokban szeretnék látni az eredményeket, így minden vezető a saját dolgozó átlagát kapja meg a szervezeti átlaghoz viszonyítva.

A felelet-választás segíti a gyors válaszadást és egyénenként általában 15-20 percet vesz igénybe. A kitöltés során jelen vannak munkatársaink, választ adva a felmerülő kérdésekre és egyértelművé teszik, hogy a válaszadás anonim, semmilyen módon nem kerül a vezetők birtokába, egy adott személy lapja sem. Tapasztalataink alapján mindez nagyon fontos ahhoz, hogy reális képet kapjunk. Természetesen - kérés alapján - adott a lehetőség az online kitöltésre is, ilyenkor azonban a felmerülő kérdéseket nem tudjuk tisztázni, ezért mindenképpen a személyes kitöltést javasoljuk.Több száz fős cég esetében is 4 nap elegendő a felméréshez.

  

felmeres 4

Helyszíni bejárás

Azzal, hogy jelen vagyunk a kérdőívek kitöltésekor, a kialakuló beszélgetések során sok mindent megtudunk a munkatársak lelkiállapotáról, az általuk sérelmezett tényezőkről. Mindemellett empirikus vizsgálatokkal is igyekszünk támogatni a felmérést. A helyszínen - sokszor az itt viselt munkaruhába beöltözve - a dolgozókkal beszélgetve igyekszünk minél közelebbről megismerni helyzetüket, munkakörülményeiket. Így biztosítható, hogy ne csak “külső szemlélőként”, csupán adatként kezeljük a felmérések eredményeit, hanem személyes tapasztalatunkkal is gazdagítsuk azokat.

Fókuszcsoportok

felmeres 5

Az alapvető információk a kitöltött kérdőívekből szűrhetők le. Ezeket egészítik ki a személyes benyomásaink, a munkahelyeken vagy a kitöltés során szerzett tapasztalatunk. A kérdőívek kiértékelését követően elsősorban arra kapunk választ, mennyire jellemző az adott kockázat, stressz faktor az adott munkahelyen, akár egységekre lebontva.

Összegezzük a kérdőíveket és egy átfogó értékelést készítünk, amelyet személyesen ismertetünk és beszélünk át a vezetőkkel, annak érdekében, hogy reális képet kapjanak szervezetükről és kirajzolódjon számukra a fejlesztés, továbblépés iránya.

Ahhoz hogy még reálisabb képet kapjunk,  közösen értelmezzük az eredményeket, megkérdezzük a dolgozókat és a vezetőket, hogy mi van a számok mögött. A munkatársak meghatározott körével, egy-egy fókuszcsoportjával is átbeszéljük az eredményeket vezető nélkül, hiszen reakcióik, véleményük tovább árnyalja a képet és a továbblépés lehetőségeinek körét. A beszélgetések során számos olyan probléma vagy akár pozitív momentum is felmerül általában, amelyeket informális jellegükből adódóan a kérdőívvel nem szűrtünk, a változásokat azonban jelentős mértékben elősegíthetik. Ezeken a beszélgetéseken általában ötletbörze jellegűen felmerülnek változtatási, megoldási javaslatok a beosztottak részéről, melyeket összegezve átadunk a vezetők számára és egyúttal javasoljuk, jelezzenek vissza a munkatársaknak ezek megoldhatóságáról.

A kockázatértékelő tanulmányról

A beszélgetések eredményeivel kiegészített kockázatértékelési tanulmányból egyértelműen leszűrhetők az adott vállalatnál jellemző stresszfaktorok részlegekre, osztályokra, azaz a cég egységeire lebontva. Jól láthatóvá válik, hogy ezek a tényezők a könnyen, közepesen vagy a nehezen változtatható kategóriába tartoznak-e. Az is jól látható válik, hogy melyek a rendszer-, és melyek a csoportfüggő, illetve egyéni szintű stressztényezők. Tanulmányunkat egy vállalatra szabott részletes akciótervvel egészítjük ki.

A felmérés lezárása után, a feltárt tényezők fejlesztése érdekében, készséggel állunk rendelkezésre egyedi megoldásainkkal.

Egyeztetések, visszajelzések a vezetőségnek

 

felmeres 3

 A vezetői csapatnak a felmérés és a fókuszcsoportok után rövid előadással adjuk át a tapasztalatainkat, illetve interaktív beszélgetésen mindazokat a javaslatokat ismertetjük, amelyek a dolgozói és középvezetői fókuszcsoportokból születtek. Természetesen ezek a javaslatok még csak ötlet csírák, de ha a vezetők megvalósíthatónak tartják, akkor tovább pontosítva ezeket, ágazati stratégiák formájában további tervek alapjai lehetnek.

A felmérést szakmai javaslatokkal és egyéni lelki témákat felölelő intervenciós lépésekkel egészítünk ki, de a szervezeti változtatások javaslataiba mi nem folyunk bele. Szívesen dolgozunk együtt szervezetfejlesztő szakemberekkel, amennyiben a cég szervezeti lépéseket is tesz az eredmények változtatása érdekében. Tapasztalatunk szerint az ágazatok vezetői az eredmények tükrében közösen képesek megtenni a szükséges szervezeti lépéseket, illetve a többi kollégával közösen megtalálják a legjobb megoldást. A kockázatok részletes értékelését és a részletes akcióterveket ezért egy következő lépésként kezeljük, amelyben a cég az információ birtokában mint kiegészítő szakmai partner kér fel minket az egyéni stressz kezelésében, moderálásban, egyéni megoldások megvalósítására.

A vezetői visszajelzések fontosságát egyéb program végén is fontosnak tartjuk. Rövidebb program esetén, a program végén adunk visszajelzést annak alakulásáról és eredményeiről. Hosszabb folyamat esetén igény szerint havonta, vagy 3 havonta tartunk projekt megbeszélést, amiről félévente összegző előadást tartunk a vezetőknek.
Amennyiben valamilyen fontos és gyors változtatást, beavatkozást igénylő helyzettel (öngyilkosság, bántalmazás) vagy problémával találkozunk a szervezetnél való jelenlétünk során, akkor azt az érintett munkatárs(ak) beleegyezésével azonnal jelezzük a vezető felé.

Elégedettség felmérés támogatás

Szakmai csapatunk egyéb, akár már bevezetett vállalati elégedettségfelmérő projekteket is támogat. Dolgozói csoportok moderálásában, műszakvezetők kommunikációs és akciótervezős támogatásában és szakmai tanácsokkal segíthetjük a munkahelyi felmérések hatékonyságát.

Összeg: